Nieuws uit: LeidenLeiderdorpOegstgeestVoorschotenZoeterwoudeMeer Unity: Unity TV Unity NL Tip de redactie
 

Website disclaimer

Gebruik van de site van Unity en de daarmee verbonden internet-sites van instellingen waarover Unity direct of indirect het bestuur voert (hierna tezamen: "de instellingen"), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna tezamen: "de sites") betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door de instellingen uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. De instellingen, alsmede de besturen en medewerkers van de instellingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van (één van) de instellingen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van een der instellingen zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Nieuws uit de regio

Programma Koningsdag

LEIDERDORP -
8.15 uur: Jong K&G maakt een muzikaal rondje over de vrijmarkt Oude Dorp.
8.30 uur: Verklede kinderoptocht (thema sprookjes) achter Jong K&G aan, vanaf Burg. Brugplein naar gemeentehuis.
8.30-9.00 uur: Optreden van Tamarco op het pl...

Lees verder...
Leidse binnenstad in zomerkleuren
Herdenkingsconcert Voorschoten door Dudokkwartet
Leidse friet heerlijk, patat in Voorschoten vies
Oud papier staat dagenlang buiten
Meer nieuws...

Nu: Ruud @ Unity

Ruud Wessels

Om 10:00 uur: Michel @ Unity

Michel Wesseling


 Te zien op Unity TV

Bekijk groter formaat

Bekijk ook

- Aan tafel met Leendert 22 april 2014
- Unity TV Nieuws - Maandag 21 april
- Aan tafel met Leendert 18 april 2014
- Unity TV Nieuws - Vrijdag 18 april

Copyright © 2014 UnityFM.nl :: Powered by Rudeboy Media :: Sitemap :: Disclaimer